Galerie Pokročilé Dokumentace

Close

Ženský hrob z laténu - období keltů

Ve Sběři (nedaleko Nového Bydžova) jsme odkryli laténský (keltský) hrob. V něm byla uložena žena zralého věku na jejímž zápěstí byl navlečen zdobený bronzový náramek a u pravého ramene byly dvě bronzové spony a možná i jedna železná. Díky charakteristické podobě spon a náramku můžeme hrob datovat do období Laténu - stupně B. Řečeno lidsky - tato žena žila a byla pohřbena přibližně mezi lety 380 až 250 př. n. l.

.

Close

Erb z náhrobku ve vnější stěně kostela sv. Ducha v Hradci Králové

Model detailně zachycuje část náhrobku ze 17. století. Velmi dobře lze vidět postupné změny na povrchu pískovcového náhrobku, který se vlivem povětrnostních podmínek postupně rozpadá. Dokumentace je provedena tak detailně, že lze vidět mělké nápisy v horní třetině prostoru uvnitř věnce.

.

Close

Plán Hradce Králové

Plán Hradce Králové z let 1766/7. Zachycuje původní středověké opevnění města a stav jeho zástavby těsně před stavbou pevnosti, která je na něm vyvedena pouze tužkou. Originální plán se bohužel dochoval ve velmi špatném stavu a tak byla provedena jeho digitální rekonstrukce a barevná korekce, kterou lze porovnat s originálem 1:1 klepnutím na tlačítko níže.

.

Close

Rekonstrukce mozaiky na náhrobku

Takřka vypadaná mozaika na náhrobku Františka Maška, který se nachází na Olšanských hřbitovech IV, odd. 12. Povrch s otisky po vypadaných mozaikových kamenech byl detailně nasnímán. Výsledný model posloužil pro rekonstrukci původního rozložení kamenů, které zobrazuje Ježíše Krista s pasteveckou holí a jehnětem. V prohlížeci se rekonstrukce prolne s modelem po klepnutí na ikonu s písmenem "R".

.

Close

Dokumentace sklepních prostor

Několikafázová dokumentace sklepních prostor v budově vlastivědného muzea v Nymburku. Během archeologického výzkumu, jehož zadavatelem bylo Polabské muzeum Poděbrady, byla pořízena trojrozměrná dokumentace středověkého lochu s výklenky v suterénu muzea. Na loch byly navázány mladší sklepní prostory.

.

Close

Pyrotechnická zařízení z období protohistorie

Ukázka komplexního zpracování zkoumaného objektu a jeho prolnutí s několika vrstvami další dokumentace. Klasická kresebná dokumentace provedená v několika vrstvách (s odlišením objektu a jeho výplně) doplněna o ortosnímek ve vysokém rozlišení, digitální model elevace, fotografie objektu a trojrozměrný model objektu. Takto lze zpracovat a prezentovat celý výzkum.

.

Close

Neolitická keramika

Pokusné zobrazení menších keramických zlomků, jejichž trojrozměrná dokumentace byla provedena novou metodou.