Back to Top

Prezentace 3D modelů nemovitých objektů získaných pomocí fotogrammetrie.

Může se jednat o archeologické objekty nebo o stále stojící památky či jejich části.

 

Gotická hlavička

Gotická plastika, která byla, spolu s dalšími šesti podobnými, zazděna v ohradní zdi kostela v Dohaličkách. Zeď byla vybudována po demolici starého kostela kterému se propadla klenba lodi v roce 1888. Hlavičky by měly pocházet snad z 2. poloviny 15. století a sloužily jako výzdoba interiéru. Vzhledem ke svému aktuálnímu umístění venku jejich povrch pomalu degraduje a rozpadá se. Díky detailní fotogrammetrické dokumentaci bylo možné zvýraznit zbylé detaily a provést rekonstrukci podoby.  

Trojice zazděných náhrobníků

Dětské náhrobníky zazděné v přízemí věže kostela sv. Jakuba Většího v Červené Třemešné. Ukázka oddělené dokumentace tří různých - přesto prostorově navazujících - objektů a jejich možného zobrazení.

Výzkum hradu

Hrad v Brandýse nad Orlicí pochází z počátku 14. století. Dokumentovány jsou dvě etapy odkryvu hradních místností z let 2017 a 2021. 

Hrnčířská pec s částí vsádky

Nedaleko města Vamberka byla nalezena hrnčířská pec. Objekt pochází ze 13. až 14. století. Doumentován byl na dvě fáze. První fáze byla s vypreparovanou vsádkou, druhá fáze po odebrání vsádky. Oba modely je možné přepínat pomocí prvního tlačítka (s protiběžnými šipkami) na panelu nástrojů. Modely obou fází jsou detailnější a tedy větší než jiné na této stránce, může trvat déle než se zobrazí ve vysoké kvalitě v prohlížeči. Objekt je zobrazen ortograficky.

Hrob keltské ženy

Ve Sběři (nedaleko Nového Bydžova) jsme odkryli laténský (keltský) hrob. V něm byla uložena žena zralého věku na jejímž zápěstí byl navlečen zdobený bronzový náramek a u pravého ramene byly dvě bronzové spony a možná i jedna železná. Díky charakteristické podobě spon a náramku můžeme hrob datovat do období Laténu B. Řečeno lidsky - tato žena žila a byla pohřbena přibližně mezi lety 380 až 250 př. n. l.

Erb na náhrobníku v Hradci Králové

Model detailně zachycuje část náhrobku ze 17. století, který je zazděný ve vnější stěně kostela sv. Ducha. Velmi dobře lze vidět postupné změny na povrchu pískovcového náhrobku, který se vlivem povětrnostních podmínek postupně rozpadá. Dokumentace je provedena tak detailně, že lze vidět mělké nápisy v horní třetině prostoru uvnitř věnce.

Dokumentace lochu

Několikafázová dokumentace sklepních prostor v budově vlastivědného muzea v Nymburku. Během archeologického výzkumu, jehož zadavatelem bylo Polabské muzeum Poděbrady, byla pořízena trojrozměrná dokumentace středověkého lochu s výklenky v suterénu muzea. Na loch byly navázány mladší sklepní prostory.

Rekonstrukce mozaiky

Takřka vypadaná mozaika na náhrobku Františka Maška, který se nachází na Olšanských hřbitovech IV, odd. 12. Povrch s otisky po vypadaných mozaikových kamenech byl detailně nasnímán. Výsledný model posloužil pro rekonstrukci původního rozložení kamenů, které zobrazuje Ježíše Krista s pasteveckou holí a jehnětem. V prohlížeci se rekonstrukce prolne s modelem po klepnutí na ikonu s písmenem "R".

 

 

Metalurgie z protohistorie

Soustava pecí pro zpracování kovů z protohistorického období. Ukázka komplexního zpracování zkoumaného objektu a jeho prolnutí s několika vrstvami další dokumentace. Klasická kresebná dokumentace provedená v několika vrstvách (s odlišením objektu a jeho výplně) doplněna o ortosnímek ve vysokém rozlišení, digitální model elevace, fotografie objektu a trojrozměrný model objektu. Takto lze zpracovat a prezentovat celý výzkum.

Žárový hrob

Žárový hrob z doby bronzové odkrytý při ZAV ve Hvozdnici, již v roce 2016. Objekt byl dokumentován na tři fáze, které lze přepínat v prezentaci.