Back to Top
Hrnčířská Pec

Zbytky hrnčířské pece s keramickou výplní nalezené nedaleko Vamberka. Pec lze datovat do středověku a většinu výplně tvoří hrnce. Celkově se zde mohlo vyskytovat kolem 60 keramických nádob. Dokumentace zachycuje dvě fáze  odkryvu objektu.

Keltský Hrob

Hrob nalezený nedaleko Sběře. Hrob lze zařadit do mladší doby železné. Dle nálezů bronzového náramku, dvou bronzových spon a zbytků jedné železné lze soudit, že se jednalo o hrob ženy.

Detail Erbu

Detail erbu na náhrobku zazděném u kostela sv. Ducha v Hradci Králové. Ukázka detailní 3D modelace pro monitorování stavu povrchu kamene. Na 3D modelu jsou nejenom dobře viditelná místa s recentním poškozením, ale lze určit i jeho hloubku / intenzitu.

Středověký Loch

Sklepení domu muzea v Nymburku. Model ukazuje mladší částí, tak i středověký loch. Ukázka dokumentace - zmapování většího prostoru ve 3D.

Mozaika

Dokumentace a rekonstrukce vypadané mozaiky na náhrobníku na Olšanských hřbitovech.

Žárový Hrob

Žárový hrob ze střední doby bronzové nalezený ve Hvozdnici. Ukázka několikafázové 3D dokumentace jednoho objektu. Díky této dokumentaci a pečlivému rozebírání byla zachycena i samotná hrobová jáma tvarem výplně. 

Náhrobníky

Trojice náhrobníků zazděných v přízemí věže kostela v Červené Třemešné. Tyto konkrétní modely jsou větší, tedy jejich zobrazení může trvat déle.

Dokumentace Hradu

Dokumentace dvou fází odkryvu hradních místností v Brandýse nad Orlicí. Zajímavostí je, že první část byla odkryta v roce 2017, zatímco druhá v roce 2021.

Dokumentace Plastiky

Dokumentace jedné ze sedmi gotických hlaviček zazděných v ohradní zdi kostela v Dohaličkách. Hlva je prezentována spolus s virtuální rekonstrukcí. 

Pohřeb v Zásobnici

Pohřeb dítěte v zásobní jámě nedaleko Chrudimi. Pohřeb patrně náleží Únětické kultuře (starší doba bronzová). Jedná se o ukázku komplexní dokumentace objektu s proměnným detailem (jáma je zachycena jen hrubě, zatímco pohřeb je dokumentován detailně.