Back to Top

Mapové aplikace a další projekty

 

 

Cesty v Krajině Novověku

Prvky mapy jsou vektorizované a částečně rekonstruované z georeferencovaných mapových listů zveřejněných na serveru Arcanum maps (dříve Mapire.eu). Metodika se opírá především o modelaci terénu a absolutní polohu známých prvků mapového podkladu.

Relikty v zalesněném terénu

Mapa zobrazuje terénní relikty kulturních památek a dalších objektů ve východních Čecháh. Zobrazeny jsou pouze objekty, které mohou být ohroženy lesní těžbou. Mapa je zaměstnaneckým dílem NPU.

Plán Hradce Králové

Plán Hradce Králové z let 1766/7. Zachycuje původní středověké opevnění města a stav jeho zástavby těsně před stavbou pevnosti, která je na něm vyvedena pouze tužkou. Originální plán se bohužel dochoval ve velmi špatném stavu a tak byla provedena jeho digitální rekonstrukce a barevná korekce.