sekeromlat

skleněný flakón

kostěná jehlice

srpová čepelka

silicitový úštěp

obsidiánová čepel

střep lineární keramiky

střep vypíchané keramiky

laténský náramek

dýka