Žárový hrob z doby bronzové nalezený ve Hvozdnici. Hrob byl vykopán a dokumentován v několika fázích mezi nimiž lze v prezentaci přepínat.

Trojice náhrobíků z věže kostela sv. Jakuba v Červené Třemešné. Prezentováno jako tři separátní modely.

Gotická plastika venkovského rázu. Původně pochází z interiéru starého kostela v Dohaličkách. Po jeho demolici byla zazděna v ohradní zdi kostela nového. Prezentace obsahuje i možnou rekonstrukci podoby plastiky.

Středověká keramická pec nalezená v mírném svahu nedaleko Vamberka. Uvnitř se pece dochovala část vsádky vypalované keramiky. Keramika, ze které byly odkryty velké fragmenty i celá torza, se skládá především z hrnců. Dle tvaru a dalších znaků se lze domnívat, že celá situace vznikla na konci 13. Až v první polovině 14. Století. 

Sonda 3 provedená v ulici Malé Valy blízko čp. 217. Sonda zachytila části městského opevnění a sklepy. V odhalených zděných konstrukcích byly nalezeny zajímavé cihly s rytými obrazci. Jedna cihla na sobě nesla dokonce neuměle vyryté gotické písmeno.  

Kosterní pozůstatky dítěte nalezené nedaleko Chrudimi. Dítě bylo uloženo při stěně zásobní jámy. Způsob pohřbu naznačuje, že se jedná o hrob náležející únětické kultuře (starší doba bronzová).

Téměř zničená mozaika na náhrobníku z Olšanských hřbitovů. Mozaika byla detailně zdokumentována a díky zvýraznění otisků vypadaných kamenů bylo možné rekonstruovat původní obraz. 

Prezentace systému sklepení pod budovou muzea v Nymburce. Skepení se skládá z mladší části klenutého sklepa a staršího výklenkového lochu. 

Hrob keltské ženy ze Sběře. Horní partie lebky byla bohužel zničena při nalezení hrobu. Zemřelá u sebe měla pohřební výbavu v podobě náramku a spon.

Skládka zvířecích kostí nalezená při výzkumu obchvatu Opočna. Jsou zde jelení lebky s parožím a nejméně dvě vlčí/psí lebky. Situace byla nalezena v nivě potoka blízko sídliště z doby římské.