Vektorizace map I. vojenského mapování na aktuálním mapovém podkladu. V prezentaci je obsažen náhled původní mapy, informace ke ztotožněným bodům mapy a možnost vyhledání nejkratší cesty mezi dvěma body. Vyhledávání cesty bere v úvahu terén, v závislosti na nastavení. 

Mapa zobrazuje terénní relikty archeologických kulturních památek, které jsou ohroženy lesní těžbou a s ní souvisejícím pojezdem těžké techniky. 

Main Menu