Back to Top

Galerie pokročilé dokumentace

Tyto stránky slouží jako ukázková galerie možných způsobů dokumentace archeologických situací, kulturních památek a dalších artefaktů. Prezentovány jsou především akce na kterých se podílela společnost Stratum - služby s. r. o. Současně lze tento prostor využívat jako repozitář pro naše partnery, kteří tak mohou odkazovat na jednotlivé prezentace ze svých stránek aniž by byli nuceni sami řešit nasazení jednotlivých aplikací.

 

kontakt na autora: marek.pacak@seznam.cz

Mapové aplikace

Mimo prezentací k dokumentaci zde lze nalézt také GIS aplikace. Nejvýznamnější je (prozatím nedokončená) mapa projektu Cesty v krajině novověku, jehož cílem je georeference a vektorizace cestní sítě tak jak byla zachycena při prvním vojenském mapování. Na podkladu této vektorizace lze poté provádět analýzy dostupnosti s přihlédnutím k terénnímu reliéfu (možnost těchto analýz je přímo obsažena v prezentované aplikaci). Mapa také identifikuje některé zakreslené objekty a ztotožňuje je s dochovanými památkami a obsahuje rekonstrukci vodních ploch. Vedle této primární aplikace budou prezentovány i menší a úžeji zaměřené mapové projekty.