Back to Top


Prvky mapy jsou vektorizované a částečně rekonstruované z georeferencovaných mapových listů zveřejněných na serveru Mapire.eu. Prezentovaná data prozatím nejsou kompletní a v závislosti na kvalitě a stupni zpracování konkrétního mapového listu mohou být nepřesná. Tvorba datových vrstev probíhá na základě originální metodiky autora. Metodika se opírá především o modelaci terénu a absolutní polohu známých prvků mapového podkladu.